top of page

Psychoterapia poprzez ciało 

Analiza bioenergetyczna

Analiza bioenergetyczna jest metodą psychoterapii, której celem jest poprzez zrozumienie siebie i poprzez osobistą zmianę osiągnięcie pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia.  Łączy ona pracę z ciałem i z umysłem uznając, że na głębokim poziomie, funkcjonujemy jako jedna nierozerwalna całość. Punktem wyjścia jest skupienie się na ciele i uznaniu, iż prawdziwy rozwój dokonuje się poprzez zmianę jednocześnie na poziomie cielesnym i mentalnym. Terapia więc polega m.in. na pracy się z napięciami mięśniowymi, na dokonywaniu analizy psychicznych mechanizmów obronnych, na rozumieniu zarówno historii osoby jak i jego bieżącej sytuacji, na uwolnieniu stłumionych uczuć i na przeprowadzaniu procesu integrowania nowego doświadczenia i nowej wiedzy. 

 

Twórcą tej metody terapii jest dr Alexander Lowen. Analiza bioenergetyczna oparta jest na teorii Wilhelma Reicha. Wprowadził on m.in. pojęcie zbroi, czyli całościowego wzorca chronicznych napięć w ciele, których celem jest ochrona jednostki przed bolesnymi doświadczeniami emocjonalnymi, warto zaznaczyć, iż są one dla jednostki nieświadome. Reich na początku był jego terapeutą a później stał się jego nauczycielem. W wyniku osobistych doświadczeń terapeutycznych zarówno w roli pacjenta jak i w roli terapeuty, dociekliwego badania teorii Reicha i twórczych poszukiwań A. Lowen stworzył własną teorię i metodę psychoterapeutyczną.

 

W Analizie bioenergetycznej spogląda się na osobowość z punktów widzenie procesów energetycznych. Lowen zakładał, że energia stanowi element wszystkich procesów życiowych, czyli ruchu, odczuwania i myślenia. Każdy przejaw ludzkiego istnienie zawiera w sobie energię i jednocześnie jest jej manifestacją, jednakże w wyniku blokad mięśniowych, czyli trwałych i nieświadomych wzorców napięciowych w ciele następuje zablokowanie naturalnego przepływu energii, celem terapii bioenergetycznej więc jest przywrócenie naturalnego przepływu energii w ciele i przywrócenie równowagi w tym zakresie, co jednocześnie wpływa na poprawę funkcjonowania jednostki i poprawienie jej dobrostanu.  Kryzys psychiczny manifestuje się jednocześnie na poziomie funkcjonowania poznawczego i na poziomie funkcjonowania energetycznego jednostki i nie jest możliwe rozwiązanie jednego bez rozwiązaniu drugiego.

Alexander Lowen

Alexander Lowen

bottom of page