Ostatnie artykuły

September 30, 2017

Trening uważności (mindfulness) jest formą aktywności mentalnej, która ćwiczy i rozwija mózg. Ma to wiele pozytywnych konsekwencji. Przede wszystkim rozwija samoświadomość, pozwala wejrzeć w siebie i widzieć własny umysł oraz pozwala na przyglądanie się swoim intencjom...

September 17, 2017

Jakie są długotrwałe skutki przeżytej traumy? Badania demonstrują, że jedną z konsekwencji jest rozregulowanie pracy autonomicznego układu nerwowego (AUN), które objawia się w różny sposób i za pomocą różnych symptomów. Można je nawet zmierzyć za pomocą m.in. wskaźnika...

August 28, 2017

Uważność (Mindfulness) określamy jako celowy i świadomy sposób kierowania uwagi na chwilę obecną w nieoceniający sposób. W zasadzie wszystko może być podłożem treningu uważności, czyli można wybrać jakieś z ogniskowanie uwagi, na którym się skupia cała uwaga np. oddech...

Please reload

© 2023 by Maria Hope, Ph.D. Proudly created by Wix.com

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon