Ostatnie artykuły

January 15, 2017

Definicja Zespołu stresu pourazowego (PTSD) w ICD 10 jest to zaburzenie stresowe pourazowe, Zaliczana się go do jednych z zaburzeń lękowych. Dość późno zdefiniowano to pojęcie, ponieważ pojawiło się ono dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku na fali badań nad wpły...

Please reload

© 2023 by Maria Hope, Ph.D. Proudly created by Wix.com

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon